Village-Palwas, Via-Tatanwa, Dist- Sikar (Raj.) - 332001
  • CALL NOW

    9610-99-9938, 9610-65-2222

STUDENTS STATICS

(Prince Shikshan Prashikshan Mahavidyalaya, Sikar)

ONE YEAR B.ED. COURSE

Session

Intake

Admitted

2008-09

100

100

2009-10

100

100

2010-11

100

93

2011-12

100

98

2012-13

100

99

2013-14

100

100

2014-15

100

97

TWO YEAR B.ED.

2015-17

100

100

2016-18

100

71

2018-19

100

92